Åkerös historia

Åkerö Säteri är ett av Sörmlands äldsta herresäten och ligger på en ö i sjön Yngaren. Ön var bebodd redan under 1200-talet och många av Sveriges förnämsta adelssläkter, t.ex.  Natt och Dag, Tott, Sture och Bielke har bott där. Nitton riksråd lär ha bott på Åkerö under århundradena.

I mitten av 1500-talet byggde släkten Bielke ett slott med tinnar och torn som finns avbildat i Dahlbergs "Suecia Antiqua". En del av slottet brann hundra år senare och renoverades aldrig. Fladdermöss bosatte sig i det nedbrunna slottet och det kallades för "det gamla Fladdermusnästet".

I detta skick köpte Carl-Gustaf Tessin Åkerö år 1748 av släktingar till sin hustru Ulla Sparre. Han lät riva allt och byggde den nuvarande huvudbyggnaden. Rivningsmassorna använde han som grund till det nya huset. Carl-Gustaf Tessin var då överintendent på Stockholms Slott som hans far Nicodemus d.y. börjat bygga.